Phim doanh nghiệp – Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Là một thành viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam – Công đoàn Bộ

Khoa học và Công nghệ luôn xác định phương hướng hoạt động trong thời

gian qua là hoạt động của Công đoàn luôn gắn kết cùng hoạt động khoa

học công nghệ.

Hotline: 0904.8000.76
Chat Facebook
Gọi điện ngay