Kịch bản livestream takshow có chuyên gia và mc dẫn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Promedia xin gửi bạn một kịch bản livestream talkshow mẫu.

Kịch bản livestream chủ đề về chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em và giới thiệu bảo hiểm sức khoẻ:

 1. Giới thiệu
 • MC chào mừng khán giả đến với talkshow.
 • Giới thiệu chủ đề của talkshow: Chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em và giới thiệu bảo hiểm sức khoẻ.
 • Giới thiệu chuyên gia và thông tin về họ.
 1. Phần 1: Thảo luận chính
 • MC đưa ra câu hỏi chính để bắt đầu thảo luận về cách chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em.
 • Chuyên gia đưa ra các lời khuyên và kinh nghiệm của mình về việc giữ gìn sức khoẻ cho trẻ em.
 • MC hỏi câu hỏi bổ sung để thúc đẩy cuộc thảo luận.
 • Các khán giả có thể gửi câu hỏi hoặc ý kiến của mình để được trả lời.
 1. Phần 2: Giới thiệu bảo hiểm sức khoẻ
 • MC giới thiệu về bảo hiểm sức khoẻ cho trẻ em.
 • Chuyên gia giải thích về các lợi ích và quyền lợi của bảo hiểm sức khoẻ.
 • MC và chuyên gia đưa ra các ví dụ về tình huống thực tế để minh họa cho lợi ích của bảo hiểm sức khoẻ.
 • Các khán giả có thể gửi câu hỏi hoặc ý kiến của mình để được trả lời.
 1. Phần 3: Hỏi đáp với khán giả
 • MC mời các khán giả gửi câu hỏi của họ về chủ đề chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em hoặc về bảo hiểm sức khoẻ.
 • Chuyên gia trả lời câu hỏi của khán giả.
 • MC và chuyên gia đặt câu hỏi bổ sung để thúc đẩy cuộc thảo luận.
 1. Kết luận
 • MC tổng kết lại nội dung của talkshow và cảm ơn chuyên gia và khán giả đã tham gia.
 • Chuyên gia có thể đưa ra lời khuyên cuối cùng hoặc nhắc nhở khán giả về những điểm quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em và mua bảo hiểm sức khoẻ.
 • Thông báo cho khán giả về các hoạt động tiếp theo và cách thức liên hệ để mua bảo hiểm sức khoẻ.
Hotline: 0904.8000.76
Chat Facebook
Gọi điện ngay