Phim truyền thống – kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức GNI Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tổ chức Good Neighbors Việt Nam là một thành viên của tổ chức Good Neighbors Quốc tế, đang triển khai hoạt động nhân đạo tại 34 quốc gia trên thế giới.

Ngày 01 tháng 6 năm 2005, GNI chính thức mở chi nhánh và đặt trụ sở làm việc tại Hà Nội để triển khai các dự án phát triển cộng đồng ở các vùng khó khăn của Việt Nam, trong đó GNI luôn lấy trẻ em là mối quan tâm đầu tiên.

Mặc dù nhân sự ban đầu rất ít ỏi, chỉ có 03 nhân viên, GNI đã nỗ lực vượt qua trở ngại để đến với trẻ em và cộng đồng người dân nghèo ở Việt Nam. Kết quả đánh dấu cho sự nỗ lực đó là GNI đã ký biên bản ghi nhớ đầu tiên với tỉnh Hòa Bình vào tháng 9 năm 2005, và bắt đầu triển khai dự án tại 02 xã Gia Mô và Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào tháng 12 ngay sau đó.

Hotline: 0904.8000.76
Chat Facebook
Gọi điện ngay