Phim giới thiệu Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới về truyền thông; tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hotline: 0904.8000.76
Chat Facebook
Gọi điện ngay